Petycja w sprawie budowy chodnika

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do podpisania petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Brzeziej Łące. Petycja skierowana jest do władz naszego powiatu, gdyż to w jego kompetencjach leżą podobne inwestycje (ul. Wrocławska jest fragmentem drogi powiatowej).

Zmobilizujmy swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów. Im więcej nas będzie, tym większe będą szanse na pozytywne rozpatrzenie naszych działań.

Po zakończeniu zbierania podpisów dokument zostanie wydrukowany i dostarczony Zarządowi oraz radnym powiatu.

Dajmy wyraz naszym potrzebom- nie pozwólmy by decydowano o nas, bez nas !

Petycja znajduje się tutaj.

Dlaczego warto pisać do urzędów ?

Brzezia.pl na Facebooku i NK.pl

Nasz portal jest obecny na Facebooku. Wszystkich naszych czytelników, będących jednocześnie użytkownikami Facebooka zachęcamy do odwiedzin naszego profilu, komentarzy, jak również, oczywiście, do wciśnięcia "Lubię to".

Zapraszamy również na nasz profil w NK.pl. 

Wybory sołtysa

17 lutego o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców do świetlicy w Brzeziej Łące, na wybory sołtysa.

Przypominamy o zabraniu dowodów osobistych, będą konieczne do pobrania karty do głosowania.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.