Zapraszamy na badania

lekarz

Choroby żył
21 kwietnia w przychodni w Brzeziej Łące będą przeprowadzane bezbolesne badania dopplerowskie przepływów żylnych i tętniczych kończyn dolnych. Badaniami powinny zainteresować się osoby, które zauważyły u siebie następujące objawy: żylaki, bóle kończyn, kurcze mięśni, zanik mięśni, uczucie drętwienia, mrowienia i ciężkości kończyn, poszerzenie żył powierzchniowych, owrzodzenie podudzi, zmiany troficzne skóry. Koszt badania w tym dniu 68 zł. Zapisy pod numerem telefonu 71 314 82 93.

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w bezpłatnym profilaktycznym badaniu cytologicznym. Badania są finansowane przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Z badań w ramach tego programu mogą skorzystać wszystkie kobiety w wieku od 25 do 59 lat. Badania są przeprowadzane w poradni ginekologicznej Ośrodka Zdrowia w Długołęce, rejestracja telefoniczna - 71 315 21 15. 

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera z tego powodu. Raka szyjki macicy i wszelkie zmiany poprzedzające rozwój nowotworu można wykryć za pomocą prostego badania cytologicznego, w którym pobiera się komórki nabłonka szyjki macicy. Dzięki temu badaniu można zdiagnozować stadia przednowotworowe jak i raka szyjki macicy w bardzo wczesnej możliwej do wyleczenia postaci. Zachęcamy wszystkie Panie do wzięcia udziału w badaniu.

Przetarg-sprostowanie pomyłki

Niedawno pisaliśmy o zamieszczeniu przez Urząd Gminy błędnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego wyłonienia firmy, która zajmować się będzie remontem i utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych gruntowych i częściowo utwardzonych. 21 marca, na stronach BIP Urzędu, ukazało się sprostowanie pomyłki. Otrzymaliśmy również, adresowane do nas (portalu brzezia.pl) pismo z informacją o zamieszczeniu ww. sprostowania.

Cieszy nas fakt, że pracownicy Urzędu należą do naszych czytelników, jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłości nie będziemy mieli powodów do tego typu interwencji.

Co na najbliższej sesji RG ?

Na najbliższej sesji Rady Gminy jeden z punktów porządków obrad dotyczy nadania nowych nazw ulicom w Brzeziej Łące. Propozycja zawiera utworzenie ul. Magnoliowej, obejmującej swoim zasięgiem działki 138/4, 133/5, 132/7, 132/6, 139/1, 603/6, 603/7 (boczna ul. Wrocławskiej, równoległa do ul. Szkolnej) oraz ul.Sosnowej (boczna ul. Młyńskiej). 

Ponadto, radni będą głosować nad uchwałą dotyczącą powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzeziej Łące. Proponowany skład Rady, to: 

  • Iwona Łebek (przewodnicząca)
  • Ewa Turos (członek, przedstawicielka wojewody)
  • Jolanta Wołowiec (członek)
  • Mirosław Duda (członek)
  • Ryszard Mazur (członek)

Nadchodzi wiosna

wiosna2"Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata."

21 marca to tradycyjnie początek kalendarzowej wiosny. W nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy Słońce znajdzie się w punkcie równonocy wiosennej, powitamy również astronomiczną wiosnę. Stanie się to dokładnie o godz. 0.21. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w chwili gdy słońce przekracza równik. Ma to miejsce zazwyczaj 20 lub 21 marca. Z danych zamieszczonych w Wikipedii wynika, że w 2011 roku po raz ostatni witamy astronomiczną wiosnę 21 marca, następnie aż do roku 2047 początek wiosny będzie przypadał na 20 marca. Od 2048 roku początek wiosny astronomicznej będzie miał miejsce 19 lub 20 marca. Ponownie 21 marca początek wiosny przypadnie dopiero w roku 2102!

Jako, że pierwszy dzień wiosny związany jest z końcem zimy i przebudzaniem się przyrody do życia, miał on przez wieki ogromny wpływ na ludzi. Jeszcze z czasów pogańskich pochodzi święto wiosny o nazwie "Jare" - bogate w obrzędy powitania wiosny. Niektóre z tych obrzędów, np. topienie Marzanny znane i praktykowane są do dzisiaj. Także malowanie jajek, czy śmigus-dyngus utożsamiane dzisiaj z Wielkanocą związane są z obrzędami Słowian. Jajko było symbolem życia, a oblewanie wodą symbolizowało pozimowe oczyszczenie i w pewnym sensie dawało sygnał "skończyła się zima, już można szaleć".

Ogłoszenia drobne

Od dzisiaj na naszym forum umieszczać można ogłoszenia dotyczące sprzedaży oraz kupna przedmiotów i usług. Ogłoszenia są bezpłatne. Kontakt z ogłoszeniodawcami możliwy jest poprzez "prywatne wiadmości"- mechanizm wbudowany w forum lub na podstawie danych umieszczanych w ogłoszeniu.

Informujemy jednocześnie, że portal brzezia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.