Piłka nożna

Po raz kolejny zapraszamy na mecze: w sobotę juniorzy zagrają na wyjeździe z Pasikurowicami, o godzinie 13.00. Seniorzy w niedziele(również na wyjeździe) zagrają z Forzą Wrocław o godzinie 15.00 (będzie to ostatni mecz w sezonie).

Trwa zbiórka fantów

DSC_7276W chwili obecnej trwa zbiórka fantów na loterię, która odbędzie się podczas festynu parafialnego 4 czerwca. Zapraszamy do przekazywania rzeczy, które zasilą pulę nagród. Nie muszą to być przedmioty nowe. Pośród zebranych fantów są już zarówno drobne przedmioty AGD, jak i rowerek dziecięcy, rośliny ogrodowe, kora. Rzeczy można będzie dostarczyć również do Pani Doroty Tarocińskiej pod adres: Brzezia Łąka, ul. Główna 13A - Dębno.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim darczyńcom !

Stypendia Rady Powiatu dla najzdolniejszych uczniów

Zgodnie z wieloletnią tradycją Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza XII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2011/2012. Celem programu jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów i objęcie jej mecenatem Powiatu Wrocławskiego, wspieranie ich rozwoju oraz udzielenie im pomocy umożliwiającej pokonanie materialnej bariery dostępu do edukacji. Program ten skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
aktualnie kończą III klasę gimnazjum,
- są uczniami dziennych szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach:
- naukowej (przeznaczonej dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy),
- artystycznej (dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki),
- sportowej (za osiągnięcia w dyscyplinach sportowych, potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi).

Wnioski należy składać w terminie od dnia kończącego rok szkolny do 10 lipca 2011 r. w pokojach nr 402 lub 403 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel. 071/722 18 41 oraz 071/722 18 42. Regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Pierwsza Komunia Święta

DSC_7176DSC_7171DSC_7178

W niedzielę, 23 maja o godzinie 10:00, odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Mszę św. odprawiał ks. Norbert. Do sakramentu przystąpiło 38 dzieci z naszej parafii. Wszystkim dzieciom życzymy, aby zawsze potrafiły kroczyć drogą Wiary, Nadziei i Miłości oraz aby łaska i radość tego szczególnego dnia na zawsze pozostały w ich sercach.

Rusza zbiórka fantów na loterię i książek na kiermasz.

Rada parafialna informuje, że w sobotę 28 maja w godzinach popołudniowych będą zbierane fanty na loterię na nasz piknik parafialny. Podobnie jak w ubiegłych latach, każdy kto zechce przeznaczyć gadżety na loterię, będzie mógł to uczynić, przekazując je osobom, które będą w tym dniu jeździły samochodem i informowały przez nagłośnienie o zbiórce. Prosimy nie przekazywać żywego inwentarza ani też rzeczy zniszczonych lub uszkodzonych. Fanty można będzie dostarczyć również do Pani Doroty Tarocińskiej pod adres Brzezia Łąka ul. Główna 13A - Dębno. Nagrodą główną w loteri fantowej będzie rower. W Pietrzykowicach wyjątkowo fanty zbierane będą 21 maja (sobota). 

Podczas naszego pikniku odbędzie się także kiermasz książki. I tu również prośba do naszych parafian. Jeśli posiadacie Państwo w domu niepotrzebną literaturę, to można się nią podzielić i przynieść na plebanię. 

Ponadto, zwracamy się z prośbą do sołtysów poszczególnych wiosek w naszej parafii o zorganizowanie 5 chętnych osób do upieczenia ciasta na piknik. Należy to zrozumieć tak, że na wioskę przypada 5 blaszek ciasta, które należy dostarczyć w piątek 3 czerwca do świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące w godzinach popołudniowych - od 18:00 do 20:00.

Przypominamy, że piknik ma charakter dobroczynny i cały dochód przeznaczony będzie na remont kościoła w Brzeziej Łące. Prosimy o pomoc i zaangażowanie we wspólnej sprawie. Dziękujemy.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.