Zawyżone rachunki - zebranie!

Dzisiaj, w czwartek 2 lutego, o godzinie 1800 odbędzie się zebranie w sprawie zawyżonych rachunków za prąd. W imieniu organizatorów zapraszamy do świetlicy w Kątnej.

Zawyżone rachunki za prąd

energiaOtrzymaliśmy informację, że na naszym terenie dużo mieszkańców otrzymało zawyżone rachunki za prąd. Często są to kwoty kilkutysięczne. Jeżeli kogoś dotyczy ten problem, prosimy o kontakt pod numerem 536 862 555 - organizuje się grupa osób, aby wspólnie podjąć rozmowy z dostawcą energii, w celu rozwiązania problemu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.