A w lutym...

Na "Orliku",mimo oficjalnego wznowienia sezonu od marca, w miesiącu lutym odbyło się 14 treningów piłki nożnej. W zajęciach uczestniczyli zawodnicy z następujących wiosek: Wilczyce, Kiełczów,Mirków i Brzezia Łąka. Treningi były przeprowadzone między 4-tym a 25-tym lutego.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.