Zawyżone rachunki - zebranie!

Dzisiaj, w czwartek 2 lutego, o godzinie 1800 odbędzie się zebranie w sprawie zawyżonych rachunków za prąd. W imieniu organizatorów zapraszamy do świetlicy w Kątnej.

Zawyżone rachunki za prąd

energiaOtrzymaliśmy informację, że na naszym terenie dużo mieszkańców otrzymało zawyżone rachunki za prąd. Często są to kwoty kilkutysięczne. Jeżeli kogoś dotyczy ten problem, prosimy o kontakt pod numerem 536 862 555 - organizuje się grupa osób, aby wspólnie podjąć rozmowy z dostawcą energii, w celu rozwiązania problemu.

Przerwa w dostawie wody

wodaInformujemy o przerwie w dostawie wody, która planowana jest od 22 do 25 listopada, w godzinach od 800 do 1400 - w budynkach przy ul. Wrocławskiej w Brzeziej Łące.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.