Zaginione wnioski?

Rokrocznie mieszkańcy składają wnioski o umieszczenie różnych zadań w budżecie gminy. W tym roku, na prośbę pani Szymerowskiej (radnej, Przewodniczącej Rady Gminy), urząd przygotował zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły w 2018 r. Okazuje się, że na liście brakuje wielu pozycji (pojawiają się informacje z Łoziny, Wilczyc, Kiełczowa i innych miejscowości, że pomimo złożenia przez mieszkańców wniosków w terminie - nie ma ich w zestawieniu). To oznacza, że nie będą one brane pod uwagę przy przyznawaniu funduszy.

Jeżeli zestawienie to obejmuje WSZYSTKIE złożone wnioski (a taka była intencja wnioskodawczyni), to mamy przykład karygodnego niedbalstwa (lub wręcz niedopełnienia obowiązków) ze strony osób odpowiedzialnych w 2018 roku za rejestrację wniosków. Jeżeli jest inne wytłumaczenie - z chęcią je poznamy i opublikujemy.

 

Czy wszystkie wnioski z Brzeziej Łąki zostały ujęte?


Wykaz wniosków złożonych do budżetu w 2018r znajduje się tutaj.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.