Budżet 2017 - złóż wniosek!

Rpieniadzeozpoczęły się prace nad budżetem gminy na rok 2017. Jednym z etapów jest zebranie wniosków do projektu uchwały budżetowej.

 

Wniosek może złożyć każdy z nas, przygotowaliśmy przykładowy formularz, który można pobrać stąd. Wypełniony dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy w Długołęce, do 14 września br.

Skorzystajmy z okazji- jeżeli widzimy potrzeby związane na przykład z budową lub remontem drogi, założeniem oświetlenia czy jakąkolwiek inną inwestycją - złóżmy formalny wniosek. Jest to szansa na zasygnalizowania potrzeb mieszkańców już na etapie planowania środków na przyszły rok. Wnioski o realizację zadań można składać wprawdzie cały czas, jednak składając je teraz nie usłyszymy, że "trzeba to było zrobić, kiedy planowaliśmy budżet, teraz nie ma środków".

 

Harmonogram prac nad uchwałą budżetową wygląda następująco:

  1. Do 15 listopada przygotowywany jest przez wójta projekt budżetu. Wójt może (ale nie musi) uwzględniać potrzeby mieszkańców (na tym etapie dowiemy się czy nasz wniosek został uwzględniony czy nie). Projekt budżetu przedstawiany jest Radzie Gminy oraz Regionalnej Komisji Obrachunkowej.
  2. Po otrzymaniu projektu budżetu, prace nad nim rozpoczyna Rada Gminy. Rada nie może wprowadzić zmian w budżecie, który przyczyniły by się do zwiększenia deficytu lub zmniejszenia dochodów budżetowych. Budżet musi być uchwalony do 31 grudnia. W szczególnych przypadkach termn ten może być wydłużony do 31 stycznia.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.