Petycja w sprawie budowy chodnika

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do podpisania petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej w Brzeziej Łące. Petycja skierowana jest do władz naszego powiatu, gdyż to w jego kompetencjach leżą podobne inwestycje (ul. Wrocławska jest fragmentem drogi powiatowej).

Zmobilizujmy swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów. Im więcej nas będzie, tym większe będą szanse na pozytywne rozpatrzenie naszych działań.

Po zakończeniu zbierania podpisów dokument zostanie wydrukowany i dostarczony Zarządowi oraz radnym powiatu.

Dajmy wyraz naszym potrzebom- nie pozwólmy by decydowano o nas, bez nas !

Petycja znajduje się tutaj.

Dlaczego warto pisać do urzędów ?

Copyright © 2015. All Rights Reserved.